Dyrektor Żłobka
mgr Edyta Karolczak

 

Opiekun – 4 osoby
Woźna – 2 osoby
Konserwator – 1 osoba

Skip to content